РОЗДІЛ ІІ.

СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ

Глава 1. Поняття системи реабілітації в Україні

Стаття 9. Поняття системи реабілітації в Україні.

1. Система реабілітації в Україні формується сукупністю суб’єктів реабілітації, урегульованих законодавством відносинами між ними, а також визначеними законодавством вимогами, стандартами та нормативами реабілітації, метою застосування якихє досягнення у визначений термін стійкого, оптимального відновлення порушених функцій особи, пристосування її до навколишнього середовища та/або навколишнього середовища до неї й участі в соціальному житті зі зміненими у зв’язку із обмеженням життєдіяльності соціальними функціями.

2. Система реабілітації в Україні орієнтована на забезпечення рівного права на відновлення функцій всіх людей, які зазнали обмежень життєдіяльності, з метою зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідизації, та забезпечення особам із обмеженнями життєдіяльності можливості досягнення оптимальної соціальної інтеграції.

3. Система реабілітації в Україні ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров’я та біопсихосоціальній моделі обмеження життєдіяльності.

Глава 2. Суб’єкти реабілітації

Стаття 10. Суб’єкти системи реабілітації.

1. Суб’єктами системи реабілітації є:

1) особи з обмеженнями життєдіяльності, в тому числі особи з інвалідністю або їх законні представники;

2) члени сімей осіб з обмеженнями життєдіяльності;

3) фахівці реабілітації;

4) мультидисциплінарні команди;

5) кейс-менеджери;

6) реабілітаційні заклади, відділення, підрозділи;

7) медико-соціальні експертні комісії;

8) громадські об’єднання осіб з обмеженнями життєдіяльності, осіб з інвалідністю та фахівців реабілітації.

9) органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють державне управління системою реабілітації, або адмініструють державне замовлення на реабілітаційні послуги.

Стаття 11. Фахівці реабілітації

1. Фахівцями реабілітації є особи, які безпосередньо надають реабілітаційну допомогу, мають відповідний рівень професійних компетентностей, професійну кваліфікацію тапостійно підвищують власний рівень освіти.

Фахівці реабілітації маютьвходити до громадського об`єднання фахівців реабілітації.

2. До фахівців реабілітації відносяться:

1) лікарі фізичної та реабілітаційної медицини;

2) фізичні терапевти;

3) ерготерапевти;

4) терапевти мови та мовлення;

5) протезисти-ортезисти;

6) фахівці психічного здоров’я, які мають відповідну спеціалізацію;

7) соціальні працівники;

8) фахівці галузі спеціальної освіти;

9) реабілітаційні медсестри;

10) асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів.

До фахівців реабілітації можуть відноситися лікарі інших спеціальностей у разі їх безпосереднього залучення до проведення реабілітації за умови проходження відповідної професійної підготовки (спеціалізації з фізичної та реабілітаційної медицини) та подальшого постійного підвищення професійного рівня.

Проводити реабілітацію фахівці реабілітації можуть як у складі мультидисциплінарної команди у відповідному закладі охорони здоров’я, так і ті, що надають реабілітаційну допомогу самостійнов якості фізичної особи - підприємця.

3. Фахівці реабілітації, які відносяться до медичних працівників, а також фахівці реабілітації з вищою немедичною освітою, які працюють у закладах охорони здоров’я та/або в якості фізичних осіб - підприємців, проходять атестацію в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я.

4. Надання реабілітаційної допомоги, що відноситься до медичної практики, фахівцями реабілітації, які працюють в якості фізичних осіб - підприємців, здійснюється на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Надання реабілітаційної допомоги, що не відноситься до медичної практики, фахівцями реабілітації, крім фахівців психічного здоров’я, які працюють в якості фізичних осіб - підприємців, здійснюється на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з реабілітаційної практики.

Надання реабілітаційної допомоги, що не відноситься до медичної практики, фахівцями реабілітації з числа фахівців психічного здоров’я, які працюють в якості фізичних осіб-підприємців, здійснюється на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання психологічних послуг.

Підказка

Обговорення відкрите, але не анонімне, тільки зареєстровані користувачі можуть коментувати документ.

Будь ласка дотримуйтесь правил обговорень.